انشاء یک دانش آموز دبستانی با موضوع آیا تلگرام خوب است؟  

به نظر من تلگرام چیز خوبی است.در  تلگرام همه آدم ها خوبند. همه چیزهای خوب و با مزه می نویسند. من فامیل های  تلگرامى خود را بیشتر از فامیل های واقعی ام دوست دارم. مثلا دایی عزت که به قول بابایم اخلاقش خیلی گند است و زورکی جواب سلام ما را می دهد کلی جوک های خنده دار در  تلگرام می گذارد و ما را می خنداند  یا عمه اقدس که چشم دیدن هیچکدام ما را ندارد یک پا شاعر شده است و مرتب از مهربانی و گذشت حرف می زند. من نوشته های عمه اقدس را خیلی دوست دارم. زن عموخد

ادامه مطلب  

٠٠:٣٣  

لعنت به همه ى این تكنولوژیا! تموم احساسات آدما رو دارن میبلعن! از صبح تا شب سرمون توىِ اینستا و تلگرامو هزارتا از این چرندیاتِ. وقت واسه خودمون نمیزاریم. اصن بلدنیستیم رو در رو با هم صحبت كنیم. بارها شده كه میبینیم اون خود واقعىِ طرفى كه داریم باهاش صحبت میكنیم چقدر با اونى كه باهامون چت میكنه یا توىِ اینستا عكساشو میبینیم فرق داره! از هم ناراحتیم رو در رو هیچى بهم نمیگیم ولى توىِ تلگرامى كه تو میتونى یه پیامو با هزارجور لحن و تُنِ صداى مختلف

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1